पत्रकारावरले हल्ले , अधिवेशनात मांडा...

पत्रकारावरले हल्ले
अधिवेशनात मांडा
हल्ले करणारे गुन्हेगार
तुरंगामध्ये कोंडा !

गुन्ह्यान्यांची नोंद होते
पण कारवाही शून्य
नुसत्याच घोषणेवर
मानावे लागते धन्य !!

आता घोषणा नको
त्यावर हवी अक्शन
नाहीतर पत्रकारवार
पुन्हा होईल रिअक्शन !!!
- विलास फुटाणे
   8446796557 

Post a Comment

0 Comments