बेरक्याने गाठला सहा लाख हिटस् चा टप्पा...

 औरंगाबाद - 21 मार्च 2011 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या बेरक्या उर्फ नारद ब्लॉगचे 30 सप्टेंबर 2011 रोजी वेबसाईटमध्ये रूपांतर करण्यात आले. ब्लॉगने 3 लाख 10 हजार तर नव्या वेबसाईने 3 लाख हिटस् चा टप्पा गाठला आहे. जुन्या व नव्या हिटस्ची संख्या सहा लाखापेक्षा अधिक झाली आहे.
मराठी ब्लॉग विश्वात सर्वाधिक हिटस् संपादन करणारा बेरक्या उर्फ नारद हा ऐकमेव ब्लॉग आहे.विश्वसनीय बातम्या, पडद्यामागच्या हालचालीबरोबर भविष्यात काय होणार, याबाबत देण्यात येणारा तंतोतंत अंदाज खरा ठरल्यामुळे बेरक्या उर्फ नारद हा सुपर - डुपर हिट ठरला आहे.लोकांना पत्रकारांच्या बातम्याची उत्सुकता आहे तर त्याच पत्रकारांना बेरक्याची बातम्यांची उत्सुकता आहे.
बेरक्या ब्लॉग बंद होण्यासाठी राज्यातील काही साखळी वृत्तपत्रांनी सर्व तऱ्हेचे प्रयत्न केले, मात्र बेरक्याने सर्व अडचणीवर मात करून पत्रकारांच्या हितासाठी सुरू केलेले हे शस्त्र कधीही निशस्त्र होवू दिले नाही. या यशात आजपर्यंत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहकार्य करणाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.बेरक्या हा ब्लॉग कोणत्याही एका व्यक्तीचा नाही.पत्रकरांनी पत्रकारांसाठी सुरू केलेला हा ब्लॉग आहे.आपणही आपल्या ठिकाणी बेरक्या बना व सरळ ई- मेल करा-berkya2011@gmail.com

आपलाच
पत्रकारांचा पाठीराखा
बेरक्या उर्फ नारद

Post a Comment

0 Comments