कोल्हापुरात पुढारी नं.1

कोल्हापूर - सध्या राज्यात खपावरून लोकमत, सकाळमध्ये शीतयुध्द पेटले आहे. या वादाची सुरूवात पुण्यापासून सुरू झाली.सकाळने खप दर्शविणारा तक्ता प्रसिध्द करताच, लोकमतने औरगाबाद,नागपूर आणि सोलापूरात क्र.1 वर असल्याचा दावा त्या - त्या आवृत्तीत केला.आता या वादात पुढारी पण पडला आहे.

कोल्हापुरात क्र1 वर पुढारी असल्याचा तक्ता प्रसिध्द झाला आहे.त्यांच्या म्हणण्यानुसार पुढारीची वाचकसंख्या 11 लाख 59 हजार, लोकमतची 5 लाख 71 हजार तर सकाळची 5 लाख 91 हजार आहे. एका पेपरमागे दहा वाचक असतात असे गृहीत धरून ही वाचकसंख्या ठरवली जाते. मग प्रत्यक्ष खप किती, याची आकडेवारी लक्षात येते.