बेरक्या इफेक्ट

 धुळ्याचे प्रेस फोटोग्राफर राजेंद्र सोनार यांचे पेडींग बिल अखेर लोकमतने दिले.