‘दिव्य मराठी’ औरंगाबाद, नाशिक, जळगावचा शासनमान्य जाहिरात यादीत ‘अ’ श्रेणीत समावेश


पुणे, कोल्हापूर, औरांगाबाद, लातूर, नाशिक, नागपूर, अमरावती व कोकण विभागातील 95 वृत्तपत्रे/ नियतकालिके यांचा नव्याने शासनाच्या जाहिरात यादीत समावेश करण्यास शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, 95 पैकी राज्यातील फक्त चार वृत्तपत्रे ‘अ’ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यात ‘दिव्य मराठी’च्या औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव आवृत्त्यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुण्यातील लाईफ-365 या इंग्रजी दैनिकाचा समावेश आहे. फारशा परिचित नसलेल्या या दैनिकाचा खप सरकारी मान्यतेनुसार, 51,000 आहे. तर ‘दिव्य मराठी’चा खप औरंगाबादेत 1,02,000 नाशिकमध्ये 73,450 तर जळगावात 54,000 मान्य करण्यात आला आहे.