मी मराठीच्या स्ट्रींजरची अल्प मानधन देवून बोळवण

मी मराठी नावाचे चॅनल येत्या काही दिवसातच चोवीस तास बातम्या देणार आहे...या चॅनेलचा प्रोमो मजेशीर आहे...
अब नहीं चलेगा....।।।।
चॅनल मराठी अन प्रोमो हिंदीत... काय म्हणाव या शब्द दरीद्री लोकांना..! मराठीत काय कमी शब्द आहेत का प्रोमो करायला..? 
असो ते जाऊ द्या...या चॅनेलच्या स्ट्रींजरमध्ये सध्या मोठी अस्वथता पसरलीय अन त्याला कारणही तसच आहे...! या चॅनेलला काम करणा-या स्ट्रींजर मंडळींना आधी ब-यापैकी मानधन मिळत असे..! मात्र गेल्या काही महीन्यात स्ट्रींजर मंडळीची कशी बोळवण केल्या जातेय ते पहा..मी मराठी ने आजच प्रलंबीत असलेल्या ऑक्टोंबर अन नोह्वेंबर महीन्याचे पेमेंटची यादीच पहा...! अशाने या चॅनेलमध्ये काम करण्यास कोण उत्सुक ठरेल...? बर मी मराठीच्या सगळ्याच स्ट्रींजरचे गेल्या सहा महीन्याचे पेमेंट थकलेले आहे ते द्यायच तर नावच घेत नाहीत..अन कुणी मागणी केली की त्याला काम बंद करण्याबाबत सांगितल्या जाते...! 
भीक नको पण कुत्रा आवार रे बाबा असाच म्हणायची वेळ या स्ट्रींजरवर आली आहे. स्ट्रींजरबाबत धोरणच नसल्याने अर्थातच चांगले स्ट्रींजर या चॅनेलला राहतील तरी कसे...?