नागपूर फेरफटका

भरती-ओहटी
एका वृत्तपत्रातून दुस-या वृत्तपत्रात जादा पगारांवर जाणा-यांची संख्या सध्या वाढली आहे. महाराष्ट्राचा मानबिन्दू असलेल्या दैनिकाच्या नागपूर आवृत्तीतून ६० कर्मचा-यांना नारळ दिल्यानंतर नवी पदभरती सुरू करण्यात आली आहे. गेल्याच आठवड्यात जाहीरात प्रकाशित करून अनुभवी पत्रकारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ जिल्ह्यातही उपसंपादक/वार्ताहर पदभरतीची जाहीरात काढण्यात आली. सध्या सकाळ, देशोन्नती आणि इतर दैनिकाचे पत्रकार लोकमतमध्ये रुजू होण्यास इच्छूक असून, अर्ज पाठवू लागले आहेत. या पदभरतीमुळे एकाच दैनिकात काम करून थकलेले आणि पगारवाढीच्या अपेक्षितील कर्मचा-यांना नक्कीच  फायदा होईल.