बेरक्याचे वृत्त तंतोतंत खरे ठरले....दिव्य मराठीच्या प्रेस लाईनमधून कुमार केतकर यांचे नाव गायब

बेरक्याचे वृत्त तंतोतंत खरे ठरले.दिव्य मराठीच्या प्रेस लाईनमधून कुमार केतकर यांचे नाव गायब.याचा अर्थ स्पष्ट आहे की,कुमार केतकर यांना अग्रवाल शेठनी नारळ दिलेला आहे.
आता दिव्य मराठीच्या मुख्य संपादकपदासाठी भारतकुमार राऊत आणि प्रशांत दीक्षित यांचे नाव आघाडीवर...केतकर लोकमतच्या वाटेवर....