आण्णा हजारे यांची भीष्मप्रतिज्ञा ...मी यापुढे लोकमत वाचणार नाही....

आण्णा हजारे यांची भीष्मप्रतिज्ञा
मी यापुढे लोकमत वाचणार नाही....
लोकमत... लोकांचे नव्हे,मालकांचे मत झाले...
सुरेश जैन प्रकरणात लोकमतने बाजू घेतल्यामुळे आण्णा चिडले...
काय आहे,आण्णांचे पत्र ?