शैलेश लांबे यांना जय महाराष्ट्रमधून डच्चू...

मुंबई - जय महाराष्ट्र चॅनलमधून कार्यकारी संपादक शैलेश लांबे यांना अखेर डच्चू....
> लांबेला जय महाराष्ट्रमधून डच्चू मिळताच सर्वच विभागातील कर्मचा-यांनी केला आनंदोत्सव...काहींनी तर केक कापला... 
> विलास आठवले सर्वेसर्वा...
> विलास आठवले जय महाराष्ट्रमधे रुजू झाल्यापासून लांबे गटाचे बुरे दिन सुरु झाले होते.
> जैसे ज्याचे कर्म तैसे, फळ देतो रे ईश्वर' या ओळींप्रमाणे लांबेला मिळाले फळ...