विशाल पाटील या तरुणाचा महाराष्ट्र 1 चॅनेलच्या मुलाखतीचा अनुभव....

मुलाखती साठी दिलेल्या वेळेत चॅनेलच्या ऑफिसमध्ये गेलो..प्रचंड प्रमाणात गर्दी सगळ्या पदांसाठी महाराष्ट्रातुन अनेक तरुण - तरूणी आले होते. व्यवस्था तर काहीच नव्हती तरीही सर्वाच्या चेहर्‍यावर आशा दिसत होत्या...मला मुलाखतीसाठी आत मध्ये बोलवून घेतले काही प्रश्न विचारले आणि बोलले की एक वर्ष फुकट काम कर म्हणजेच internship कर... 
मी बाहेर आलो आणि काही जणांना विचारले की काय बोलले तुम्हाला...
प्रत्त्येकाचे उत्तर एकच मला बोलले चार महिने internships कर, 
कोणाला 6 तर कोणाला 1 वर्ष.....
एकंदरीत काय तर फुकट काम करून घेण्यासाठी हा खटाटोप चालू होता हे स्पष्ट दिसत होते....
आशा घेऊन आलेले मात्र निराशा घेऊन परत गेले हे मात्र 100 %......