आता होईल 'पोलखोल'

मीडियासाठी बेरक्या...
अन्य क्षेत्रासाठी सुरू होत आहे...
'पोलखोल'
http://www.polkhol.co.in
शासन,प्रशासन,राजकारण,समाजकारणामध्ये सध्या प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.
त्यांची पोल खोलण्यासाठी आम्ही सुरू करत आहोत... 
'पोलखोल'. 
http://www.polkhol.co.in
आपणाला काही माहिती द्याची असेल तर आम्हाला मेल करा.
त्यांचे नाव गुप्त ठेवले जाईल...
polkholweb@gmail.com
तसेच खालील पेजला लाईक करा...
https://www.facebook.com/pages/PolKhol/131508147190791