माझाच्या अर्धवटरावांची फजितीपरवा बीजेपी सॉरी एबीपी माझावर अर्धवटराव पञकारांची चांगलीच फजिती झाली. पुरंदरेपुराण सुरु होतं. राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाडांची मुलाखत घ्यायला माझाने तीन पञकार बसवले. या पञकांरांनी मोठ्या आवेशात आव्हाडांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. पण अर्धवट माहिती आणि अतिशहाणणा कशा तोंडावर पाडतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ती मुलाखत होती.
यात आव्हाड तिघांनाही पुरुन उरलेच पण त्यांचा पुरंदरे अजेंडाही उघडा पाडला. मुलाखत घेताना नुसता आवेश असून चालत नाही, थोडा आभ्यास लागतो हे आजच्या नवख्या पोरांना कोणीतरी सांगयची गरज आहे. नाहीतर मग हसू होतं.
महाराजांची समाधी कोणी शोधून काढली हे यांना माहीत नव्हतं. एकजण तर ऑब्जेक्टिव्हवर बोलू नका म्हणत होता. यांच्या बालबुद्धीची कीव येत होती.
मागे ओवेसींनी असाच यांचा सामूहिक समाचार घेतला होता आणि आता आव्हाडांनी पिसं काढली.
माझाचं एक कळत नाही,एकाची मुलाखत घ्यायला तिघे तिघे कशाला लागतात ?
तरीही यांना समोरचा पुरून उरतो...
अवघड आहे बुवा..