टीव्ही 9 विरूध्द मी मराठी सामना सुरू

टीव्ही 9 ने केला समृध्द जीवनचा भांडाफोड...
त्यानंतर मी मराठीने टीव्ही 9 विरूध्द मोहीम उघडली आहे.
त्यामुळे टीव्ही 9 आणि मी मराठी ऐकमेकांच्या विरोधात बातम्या देत असून,त्यामुळं जनतेची चांगलीच करमणूक होत आहे.