एक पाऊल पुढेमध्ये अँकरच्या ड्युट्या लावण्यावरून राजकारण

' एक पाऊल पुढे' चॅनलमध्ये सध्या अँकरच्या ड्युट्या लावण्यावरून बरेच राजकारण सुरू झालय,त्यामुळे अनेक अँकर दु:खावले असून,त्याची तक्रार थेट डॉक्टराकडे करण्यात आली आहे.
या चॅनलमध्ये गेल्या 8 ते 9 महिन्यापासून अँकरच्या ड्युटी लावण्याचे काम 'हितगुज' करण्याऱ्या मॅडमकडे होते.गणेशाच्या आगमनादिवशी अनेक अँकर सुट्टीवर गेल्यानंतर ड्युट्या लावताना या मॅडमला तारेवरची कसरत करावी लागली.त्यानंतर काम जमत नाही,हा ठपका ठेवून अँकरच्या ड्युट्या देण्याचे काम आता अमोलकडे देण्यात आलय.त्यांना कोणाच्या कधी ड्युट्या लावाव्यात हे कळणासे झालय.त्यात जुनी खुन्नस काढण्यासाठी 'हितगुज' मॅडमना मुद्दाम सकाळशी शिफ्ट देण्यात आली आहे.त्याचा मास्टर माईंड नेहमीच विनोदी पध्दतीने काम करणारा असल्याची चर्चा आहे.
दुसरीकडे,हितगुज मॅडमकडून अमोलकडे जबाबदारी गेल्यामुळे गणेश आगमनादिवशी अचानक सुट्टी मागणाऱ्या ताई भलत्याच खुश झाल्यात.अँकरच्या ड्युट्या देण्यावरून आता राजकारण चांगलच तापयत आणि सगळा डॉक्टरच्या डोक्याला ताप होतय.त्यामुळे एक पाऊल पुढे मध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे.