स्मार्ट मित्रच्या संपादकांची कोटीची उड्ड्याने

पुणे आता 'स्मार्ट' सिटी होणार आहे आणि 'स्मार्ट मित्र 'म्हणून ओळखला जाणारा पेपर मात्र पार झोपलेला आहे.स्कीमवर अंक देवूनही हा पेपर पुण्यात आता शेवटच्या घटका मोजत आहे. स्कीम संपला की हा पेपर पुण्यात फक्त 40 हजारावर येतो.स्कीम पेपरवाले संपादक मात्र अनेक स्कीममध्ये डील करून कोटीची उड्ड्याने घेत आहेत.
संपादकांनी एक नव्हे चार प्लॅट पुण्यात घेतले आहेत.एक मगरपट्यात,दोन सहकारनगरमध्ये आणि आखणी एक प्लॅट पॉश एरियात आहे.संपादकांचा पगार फार तर १ ते दीड लाख असेल,पण करोडो रूपयाचे हे प्लॅट कोठून आले हा पुणेकरांना पडलेला प्रश्न आहे.
पुर्वी हे संपादक उदय भविष्यपत्रात होते,त्यांच्याकडे महापालिका बिट होते,त्यांनी महापालिका इंजिनिअरना मॅनेज करून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले.त्यांची उदय भविष्यपत्रातून हकालपट्टी झाल्यानंतर ते स्मार्ट मित्रमध्ये गेले.तेथे गेल्यापासून त्यांनी जमिनीची अनेक प्रकरणे काढली.त्यात बिल्डरबरोबर समेट करून करोडो रूपयाची माया कमावली.,आता हे महाशय जणू काही पतिव्रतेचा आव आणत आहेत.
या संपादकांना आपला पेपर वाढवण्यात पार अपयश आलेले आहे.कोल्हापूर आणि औरंगाबाद आवृत्त्याही या महाशयाच्या अंतर्गत येतात पण त्यांना तेथेही दम दाखवता आलेला नाही. हे महोदय,कुठे कुठे कंदील लावतात,याची सारी कहाणी बेरक्याच्या हाती आली आहे.
लवकरच ती पुराव्यासह सादर करू.तुर्त इतकेच.शहाण्यास न सांगणे लगे.