अखेर त्याचे दिवस भरले...

औरंगाबाद - एखाद्या जिल्हा कार्यालयाला भेट दिले की,सगळ्या कर्मचा-यांसमोर,तुम्हाला माहित आहे का,मी सॅटेलाईट एडिटर आहे,मी महाराष्ट्राचा हेड आहे,समजले का, असे म्हणून स्वत:च्या खिशातील ओळखपत्र दाखवणरा पाद-या सबणीसाची दिव्यातून हकालपट्टी झाल्यामुळे राज्यातील सर्व रिपोर्टरनी आनंद व्यक्त केला आहे.
खंडणीकर महाराष्ट्राचे स्टेट एडिटर असताना,चमकोगिरी करणा-या पाद-या सबणीसाची थेट सॅटेलाईट एडिटरपदी नियुक्ती झाली.माकडाच्या हातात ककडी मिळाल्यामुळे या पाद-याला आकाश टेंगणे वाटत असे.तो  महिन्यातूून प्रत्येक जिल्हा कार्यालयाला भेट देवून,ब्युरो चिफबरोबर सेटींग करत असे.बातम्या कोणत्या आणि कश्या लावायच्या यावरून सेटींग करत असे.
तो कर्मचा-यांसमोर फुशारकी मारत असे.गंमत असे की,प्रत्येक वेळी तुम्हाला माहित आहे का,मी सॅटेलाईट एडिटर आहे,मी महाराष्ट्राचा  हेड आहे,समजले का असे म्हणून स्वत:च्या खिशातील ओळखपत्र काढून कर्मचा-यांना दाखवत असे.विशेष म्हणजे त्याचा ड्रामा प्रत्येक भेटीत चालत असे.ते पाहून कर्मचारी मनोमन हासत आणि मागे टिंगल करत असत.अश्या या फालतू,चाड्या चुगल्या करणा-या आणि खुर्ची टिकवण्यासाठी वरिष्ठाची चमकोगिरी करणा-या पाद-या सबणीसाची दिव्यच्या सॅटेलाईट एडिटर पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.त्याची आता कायम हकालपट्टी करावी,अशी मागणी होत आहे.