मटका छापणाऱ्या पेपरवर कारवाईची मागणी

मुंबई - मटक्याचे आकडे छापले म्हणून गोव्यात पुढारी आणि तरूणभारतवर गुन्हा दाखल झाला आहे.हाच न्याय आता महाराष्ट्रात करण्यात यावा आणि मटका छापणाऱ्या पेपरवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद करण्यात याव्यात,अशी मागणी होत आहे.
राज्यातील अनेक पेपरमध्ये मटक्याचे आकडे छापले जातात,इतकेच काय मटका कोणता लावावा,याबाबत शुभसंकेत दिले जातात,त्याचबरोबर चार्टही छापला जातो.समाजाचे प्रबोधन करणारे पत्रकार मटक्याचे आकडे छापून,मटक्याला एकप्रकारचे प्रोत्साहन देत आहेत.मटक्याचे आकडे छापणाऱ्या पेपरवर अजामिनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद करण्यात याव्यात आणि त्यांची वृत्तपत्र नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात,अशी मागणी होत आहे.
काही पेपर केवळ मटक्यासाठी दर आठवड्याला काढले जातात,त्यांच्याही कठोर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी होत आहे.