सकाळच्या पश्चिम विदर्भ आवृत्तीचे वेध

आता लागले आहेत. त्यासाठी पदभरती सुरू झाली आहे. संपादकांचे नाव अद्याप निश्चित झालेले नाही. आवृत्ती केव्हा सुरू होणार हे देखील सध्या जाहीर करण्यात आलेले नाही. परंतु वृत्तसंपादकापर्यंतची पदे भरण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अलीकडेच पदभरतीच्या जाहिरातीही सकाळमध्ये येत आहेत.

 .............
दैनिक सकाळ,अकोला आवृत्ती
दि.5 डिसेंबर
पान न.3