दैनिक सकाळला हवे आहेत....

दैनिक सकाळच्या नांदेड ( परभणी, हिंगोली) आवृत्तीसाठी मुख्य उपसंपादक,उपसंपादक,रिपोर्टर, ट्रेनी रिपोर्टर पाहिजेत...
आजच्या सकाळ ( मराठवाड़ा आवृत्ती ) मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध ...