पुण्यात लोकमत - सकाळ युध्द पेटले...

पुण्यात हंसाचा हवाला  देवून लोकमतने नंबर 1 चा दावा केल्यानंतर सकाळने लोकमतविरूध्द जोरदार मोहीम उघडली आहे.
एबीसीची आकडेवारी देत सकाळने लोकमतला कोंब फुटलेला कांदा म्हटले आहे.त्यामुळे लोकमतचा वांदा झाला आहे.