पुण्यात सकाळचा खप लोकमतपेक्षा पाचपट

पुणे -  लोकमतने हंसाच्या रिपोर्टनुसार पुण्यात नंबर 1 चा दावा केला असला तरी  तो फोल ठरला आहे.एबीसीच्या आकडेवारीनुसार पुण्यात सकाळचा खप लोकमतपेक्षा पाचपट आहे.
वृत्तपत्राचा खप  हा एबीसीच्या रिपोर्टनुसार ग्राह्य धरला जातो.जानेवारी  ते जून 2016 चा एबीसी रिपोर्टनुसार पुण्यात सकाळचा खप 5 लाख 97 हजार 215 आहे तर लोकमतचा खप हा 1 लाख 26 हजार 369 आहे.यावरून लोकमतपेक्षा पाचपट सकाळचा खप आहे,हे स्पष्ट होते.सकाळचा सर्व आवृत्तीचा एकूण खप 12 लाख 81 हजार 449 आहे.त्यामुळे राज्यात पुन्हा सकाळ नंबर 1 दैनिक ठरले आहे.
पुण्यात सकाळला तोड नाही.पुणे म्हणजे सकाळ आणि सकाळ म्हणजे पुणे असे समीकरण तयार झाले आहे.वाचकांना सकाळ वाचल्याशिवाय दिवस जात नाही,असे अनेकांचे म्हणणे आहे.