मजनूभाई बेरक्यावर संतापला

चांगल्या समाजातल्या लैला-मजनूच्या सीसीटीव्हीतल्या रासलीलांचा पर्दाफाश केल्यामुळे मजनूभाई बेरक्यावर प्रचंड संतापला आहे. मजनूभाई एका 'बापू'चा भक्त आहे. बापूच्या माध्यमातून आपल्या अलौकिक शक्तीने, बेरक्या कोण आहे हे सिद्ध करणार असल्याचा विडा मजनूभाईने उचलला आहे.
हा मजनूभाई पूर्वी कॅमेरामन होता,बापूची भक्ती करत 'ढोकळा'च्या मेहरबानीने तो अँकर झाला. लग्न झाले असतानाही त्याने अनेक मुलींना जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला. त्याची ही मजनूगिरी अखेर सीसीटीव्हीमध्ये कैद होताच बेरक्यावर बातमी झळकली आणि त्याचे बिंग फुटले मात्र चूक मान्य करून ती दुरुस्त करण्याऐवजी तो बेरक्यावर संतापला आहे.