पत्रकार संघटनेच्या नावाखाली जोरदार वसुली

मंगळवेढा तालुक्यात एका पत्रकार संघटनेच्या संस्थापक  अध्यक्षाने आपल्या चार पत्रकार साथीदारांना सोबत घेऊन पावती पुस्तक छापून आणले आहे व तालुक्यात रस्त्यावर वाहने अडवून वाळू वाहतूकदाराकडून अवैध प्रवासी वाहनाकडून  एक ते दोन हजार रुपयाने वसुली सुरु केली आहे .दोन दिवसात तीन लाखाच्या आसपास गल्ला गोळा केला असून त्या सर्वांनी वाटून घेतला असून त्यातील काही रक्कम प्रशासनातील एका प्रमुख अधिकाऱ्याला ही दिल्याने तो अधिकारीही खुश आहे त्या अधिकाऱ्याने त्या पत्रकारांच्या टोळक्याला तुम्ही काहीही करा माझ्याकडे फक्त तक्रार येऊ देऊ नका असे सांगितले असल्याचे समजते त्यामुळे सध्या जोरदार वसुली सुरु आहे त्यामुळे या चांडाळ चौकडीमुळे सध्या चांगल्या प्रामाणिक पत्रकाराना तोंड लपवून फिरावे लागत आहे .