मानबिंदूच्या उपसंपादकाच्या डुलक्या

बाबूजींच्या मानबिंदूमध्ये पुणे आवृत्तीमध्ये पहिल्या पानावर पठाणकोट हायअलर्ट संदर्भात एक बातमी आहे.. या बातमीचा इंट्रो संपला की मधून मान्सूनची बातमी सुरु होते.. पूर्ण बातमी पान ८ वर असल्याचं बातमीत नमूद आहे. मात्र, पान ८ वर मान्सूनची डिटेल बातमी आहे. पठाणकोट हायअलर्ट संदर्भात कुठलीही डिटेल बातमी नाही
उपसंपादकाच्या डुलक्यांमुळे मानबिंदूची वाट लागत आहे... अश्या चुका वारंवार घडत आहेत..