लोकसत्ता - आरोग्य वार्ता कोणती खरी ?

लोकसत्तामध्ये आरोग्य वार्ता नावाचे सदर प्रसिध्द होते . त्यात चॉकलेट खाण्याचे परिणाम यावर वेगवेगळ्या दिवशी दोन लेख प्रकाशित झाले आहेत. एकात चॉकलेट खाण्याने हृदयाचे ठोके अनियमित होतात असे म्हटले आहे तर दुसऱ्यात नियमित राहतात असे म्हटले आहे. आता यातील कोणत्या लेखावर विश्वास ठेवावा असा प्रश्न वाचकांना पडला आहे.