बेरक्या...

तो बेडरांसाठी 
'निडर' आहे...
झुंजार पत्रकारांचा
' लिडर' आहे !

धारदार लेखणीचा 
तो 'रक्षक' आहे...
हल्ला करणाऱ्यांचा 
तो 'भक्षक' आहे !

भल्याभल्यांचा तो 
घेत असतो 'फिरक्या'
रिश्ते में वह लगता है
बाप बनके 'बेरक्या'

विलास फुटाणे
मिरचीकार

Post a Comment

0 Comments