आमच्याबद्दल ....

नागपूर,कोल्हापूर खूष तर बाकी नाखूष...

यंदा पगारवाढ मिळणार नाही, असे ठणकावून सांगणा-या लोकमतचे दर्डाशेठ अखेर कर्मचा-यांपुढे झुकले आहेत.राज्यातील नागपूर,कोल्हापूर वगळता सिनियर उपसंपादकापर्यंत १ ते ३ हजार रूपयाची वाढ केली आहे.
कोल्हापूर व नागपूरमधील कर्मचा-यांना मात्र १० हजारापेक्षा जास्त पगारवाढ केली आहे.या दोन्ही ठिकाणी लवकरच महाराष्ट्र टाइम्स सुरू होत आहे.म.टा.ने कर्मचारी भरती करताना इतरापेक्षा दुप्पट वाढ केली आहे.त्यामुळे लोकमतने या दोन्ही ठिकाणी  फंडा वापरला आहे.दर्डाशेठच्या या नव्या फंड्यामुळे मात्र लोकमत कर्मचारी नाराज आहेत.