ABP माझाचे ब्युरो ढापतात, स्ट्रींजरच्या स्टो-या...


नागपूर / औरंगाबाद - ABP माझाचे विदर्भातील  ब्युरो  स्ट्रींजर रिपोर्टच्या स्टो-या ढापत असल्याच्या तक्रारी बेरक्याकडे आल्या आहेत.हीच अवस्था मराठवाड्यातील स्ट्रींजर रिपोर्टरची आहे.त्यामुळे मेहनत करी मुर्गी और अंडा खाये फकीर म्हणण्याची वेळ आली आहे.
ABP माझा ची विदर्भ ब्युरो महिला आहे.ती नागपुरात बसून, विदर्भातील स्ट्रींजर रिपोर्टरला विषय देते.बिचारे स्ट्रींजर उन्हा - तान्हात जावून स्टो-यांचे शॉट घेतात,नंतर त्या स्टो-या ब्युरोकडे पाठवितात,पण दुर्देव असे की,त्यांच्या स्टों-या या महिला ब्युरो स्वत:च ढापत आहेत.बिचारे स्ट्रींजर रिपोर्टर तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करीत आहेत.संतापाची बाब अशी की,अनेक स्ट्रींजर रिपोर्टर पाच वर्षापासून काम करीत असूनही त्यांना साधे ओळखपत्र देण्यात आले नाही.
हीच अवस्था मराठवाड्यातील स्ट्रींजर रिपोर्टरची आहे.ऐककाळी उस्मानाबादच्या बस स्टॅन्डवर एस.टी.डी.बुथवर काम करणारा आता मराठवाडा ब्युरो झाला आहे.तो मराठवाड्याच्या कोप-यात असलेल्या उस्मानाबादमध्ये बसून,मराठवाड्यातील स्ट्रींजर रिपोर्टरला पळवितो आणि त्यांच्या स्टो-या स्वत:च ढापत आहे,अशा तक्रारी आहेत...

जाता - जाता : मराठवाड्याचा स्टार रिपोर्टर मागे म.टा.त आलेली एक स्टोरी जशीच्या तशी ढापली.ऐवढेच काय अनेक इंग्रजी दैनिकात आलेल्या स्टो-या ढापत असल्याचे अनेकवेळा सिध्द झालेले आहे.