कृषीवलची चोरी उघड

अलिबाग - एम.एम.देशमुख पाठोपाठ संजय आवटे गेल्यापासून कृषीवल दैनिकाला उतरती कळा लागली आहे.इतर दैनिकात आलेले लेख चक्क अग्रलेख म्हणून छापण्यात येत आहेत.लाखभर पगार घेणारे संपादक असे चोरून अग्रलेख छापत असतील तर वाचक या दैनिकास 'केरा'ची टोपली दाखवत असतील तर वाचकांचे चुकले कुठे ?
केरकर साहेब,कृषीवलाचा असा केर करू नका....