वर्ष २०१४ चे 'समर्थन मानवी हक्क वार्ता पुरस्कार'  मुद्रित माध्यम
श्री. संतोष महादेव मिठारी (दै. लोकमत, कोल्हापूर)
श्री. शैलेश वसंत पालकर (दै. पुढारी, रायगड -पोलादपूर)

  दृक-श्राव्य माध्यम
श्री. राजू सोनावणे (जय महाराष्ट्र - ठाणे )
उत्तेजनार्थ
श्री. अनिल उमाकांत फेकरीकर (दै. तरुण भारत, नागपूर )
श्री. महेश गंगाराम गावडे ( दै. तरुण भारत, कोल्हापूर )
यांना जाहीर झाले आहेत.
सर्व पुरस्कार प्राप्त पत्रकारांचे अभिनंदन