नरेंद्र जाधवांनी काढली 'एबीपी माझा'ची पिसं...

नरेंद्र जाधवांनी काढली 'एबीपी माझा'ची पिसं...
तेही 'एबीपी माझा'वर....
'उघडा डोळे,बघा निट'...

 घर फिरू लागलं की घराचे वासे फिरू लागतात,तसंच काहीसं एबीपी माझाचं सध्या झालयं...