आकाशवाणी मुंबईत पत्रकारितेची संधी

आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागात आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पध्दतीवर खालील पदासाठी समन्वित/निश्चित मानधनावर नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. ही नियुक्ती कोणत्याही स्वरुपात नियमित तत्वावरील नियुक्ती किंवा भरती समजण्यात येणार नाही.

या कंत्राटी नियुक्तीचा तपशील खालीलप्रमाणे -

> न्यूज इनपूट एक्झिक्युटीव्ह (२ जागा)

> पत्रकारिता/जनसंवाद/रेडिओ आणि टीव्ही (आकाशवाणी आणि दूरचित्रवाणी)/प्रसारण पत्रकारिता यामध्ये पदविका. प्रसारण पत्रकारिता आणि बातमी संकलनाची कामे हाताळण्याचा अनुभव

> जाहिरात प्रकाशित झाल्याच्या दिनांकास १८ आणि ४५ वर्षांच्या दरम्यान

> बातमीपत्रांचे संपादन, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक बातमीपत्रांसाठी वृत्त संकलन आणि बातमी देणे.

समन्वित रक्कम रुपये २५,००० दरमहा

सूचना :

१४) या पदासाठी अर्ज करणारे उमेदवार मुंबई महानगर परिसरात रहाणारे असावेत.

१५) या अल्पकालीन कंत्राटी तत्वावर आवश्यकतेसाठी अर्ज करणारे उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे अर्हताधारक असणं आवश्यक आहे.

१६) मराठी आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आवश्यक आहे. अन्य भाषांचे ज्ञान अतिरिक्त प्राविण्य म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकते.

१७) मुलाखत/चाचणीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांना प्रवास भत्ता/दैनंदिन भत्ता दिला जाणार नाही.

१८) ही कंत्राटी नियुक्ती पूर्णपणे अस्थायी तत्वावर राहील. पदावर नियमित करण्याचा कोणताही हक्क यामध्ये असणार नाही आणि उभयपक्षी एक महिन्याच्या नोटीशीवर ही नियुक्ती समाप्त केली जाऊ शकते.

१९) समन्वित/निश्चित मानधनासोबत कोणतेही भत्ते दिले जाणार नाहीत.

२०) पूर्णवेळ तत्वावर नियुक्त व्यक्तींनी कंत्राटी नियुक्तीच्या कालावधीत अन्य कोठेही नियुक्ती घेण्याची परवानगी असणार नाही.

२१) इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आपला बायोडाटा, पात्रता आणि अनुभवाच्या पुराव्याच्या कागदपत्रांच्या छायांकित साक्षांकित प्रतींसह पाठवायचा आहे. अर्जावर अलीकडचे रंगीत छायाचित्र लावावे.

२२) कार्यालय प्रमुख, प्रादेशिक वृत्त विभाग, ५वा मजला, आकाशवाणी मुंबई केंद्र, बॅकबे रेक्लमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०. अर्ज या पत्त्यावर पाठवावेत. लिफाफ्यावर 'न्यूज इनपूट एक्झिक्युटीव्ह' असा स्पष्ट उल्लेख असावा.

२३) अर्ज स्वीकारण्याची मुदत १७ डिसेंबर २०१५ पर्यंत आहे.

२४) अपूर्ण किंवा मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

२५) निवड समितीचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक राहील आणि निवडीबाबत कोणतेही निवेदन विचारात घेतले जाणार नाही.

२६) या पदावरील नियुक्ती ही प्रसारभारती मेमो नं.A-10/159/09-PPC दिनांक २७/०९/२०१२ नुसार आणि त्यातील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार राहील.