मी मराठीचा बाजार अखेर उठला

मुंबई - समृध्द जीवन या चिटफंड कंपनीचा मालक महेश मोतेवार गजाआड झाल्यानंतर मी मराठीचा बाजार अखेर उठला आहे.बेरक्याने वर्तवलेले भाकीत अखेर तंतोतंत खरे ठरले आहे.
जवळपास 90 टक्के कर्मचारी सोडून गेले आहेत.कर्मचाऱ्यांचा तीन महिन्यांचा पगार थकला आहे.सध्या आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर फक्त एक किंवा दोन बुलेटीन सुरू आहे.कॅप्टन आता दुसरीकडे शोधाशोध सुरू करत आहेत.परंतु सगळीकडे 'नो एन्टी'चा बोर्ड झळकला आहे.मालक सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि कॅप्टनने नौका अखेर बुडवली आहे.
आपले चॅनल नंबर 1 वर आहे असा डांगोरा पिटणारा कॅप्टनचा मालक गजाआड झाल्यानंतर अखेर फुगा फुटला आहे.जर नंबर एक चॅनल होते तर मालक गेल्यानंतरही ते व्यवस्थितरित्या सुरू राहायला हवे होते.याचा अर्थ मी मराठी चॅनलसाठी चिटफंडचा पैसा येत होता,हे निर्विवाद सत्य आहे.
तिकडे मोतेवारच्या एक नव्हे तीन बायकां सध्या संपत्तीसाठी आपापसात भांडण असल्याच्या बातम्या येत आहेत.