'सकाळ'च निर्विवाद नं. 1... महाराष्ट्राचं नं. 1 दैनिक !!

जाने-जून 2017 ABC नुसार, खपामध्ये महाराष्ट्रात सकाळ पहिल्या स्थानी, पुढारी दुसऱ्या स्थानी तर लोकमत तिसऱ्या स्थानी!!
IRS 2018 नुसार, पुण्यातील वाचकसंख्येत पुण्यात 'सकाळ'च नंबर 1 (11 लाख 43 हजार)...
 लोकमत दुसऱ्या स्थानी (11 लाख 31 हजार) ...तर पुढारी तिसऱ्या स्थानी (5 लाख 65 हजार)